GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter Information med anledning av ny dataskyddslag och implementering av GDPR i svensk lagstiftning. Bakgrund Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data protection regulation) i kraft i Sverige. Den bygger på Europeiska Unionens (EU:s) bestämmelser om utökat skydd för personuppgifter. Syftet är att tillförsäkra att individer får skydd av sina Read more about GDPR[…]